EKOSPRAY® CLOSED CELL HFO

Kahekomponentne suletud rakustruktuuriga polüuretaanvahusüsteem, mis põhineb uue põlvkonna PUR vahu ainetel (HFO).

EKOSPRAY® OPEN CELL EX 09

Kahekomponentne avatud rakustruktuuriga polüuretaanvahusüsteem pooljäiga
PUR vahu valmistamiseks.

EKOSPRAY® OPEN CELL FX 09

Kahekomponentne avatud rakustruktuuriga polüuretaanvahusüsteem pooljäiga
PUR vahu valmistamiseks.

EKOSPRAY® PUR vaht

Kindel valik, kindel rahulolu – Ekospray®

EKOSPRAY® PUR VAHT

PUR isolatsioon on kõige tihedam ja tõhusam isolatsioon, mis toimib ühtaegu nii aurutõkke, soojustuse kui tuuletõkkena. EKOSPRAY® PUR vaht nakkub kõigi pindadega, moodustades veekindla kihi kõikvõimalikele tarinditele – katusealustele, aluspõrandatele ja seintele. Kõrge niiskuskindluse tõttu sobib toode ideaalselt aluspõrandate isoleerimiseks kõige alumisest tasandist alates, nagu ka sokli täiendavaks isoleerimiseks. Seda saab pihustada ka ebatasastele pindadele, seega pole alustarindi tasandamine vajalik.

EKOSPRAY® PUR vahule on omistatud CE-märgis

EKOSPRAY® POLÜURETAAN-PUR VAHT – tõhusaim kestlik lahendus turul!

 • KOMPAKTNE ISOLATSIOONIKIHT
 • VUUGIVABA JA TUGEV
 • TOIMIB AURUTÕKKENA
 • EI HALLITA

 • EI MÄDANE
 • EI TÕKESTA MOBIILILEVI

 • ISOLATSIOONIKIHI PAKSUST SAAB KOHANDADA
 • ISOLATSIOONI OMADUSED AJAS EI MUUTU

Polüuretaanvaht (PUR vaht) on mitmekülgne ja energiasäästlik materjal, mida kasutatakse ehituse ning tööstuse valdkonnas mitmesugustel otstarvetel. Erinevates variantides teostatult võib polüuretaanvaht toimida aurutõkke, tarindi tugevduse või kuuma ja külma eest tõhusalt kaitsva isolatsioonimaterjalina.

PUR vaht ei vaja lisakinniteid, aluspinna tasandamist ega teipimist, mistõttu on tegu väga kulutõhusa lahendusega.

PUR vahuga saab täies ulatuses isoleerida ka kõige keerulisemaid vorme ja tarindeid.

PUR vahu pealekandmine käib kiirelt, seega võivad muud tööetapid viivituseta jätkuda.

EKOSPRAY® toodetel on CE-märgis. Olgu töö milline tahes, Aldreht teeb sulle kindlasti parima hinnaga pakkumise ning kvaliteetsete materjalidega soojustuse.

EKOSPRAY® PUR vaht

Soojusta PUR vahuga ja pikenda hoone eluiga

EKOSPRAY® PUR vahu kasutamine pikendab oluliselt hoone eluiga

EKOSPRAY® PUR vahu valimine renoveerimisprojektide ja fassaadiremondi jaoks, eelkõige väärtuslike vanade hoonete korral:

 • tõstab korterite väärtust;

 • vähendab küttekulusid;

 • muudab elutingimused mugavamaks;

 • pikendab oluliselt hoonete eluiga.

Pihustatav polüuretaan ehk PUR vaht on konkurentsivõimeline ja usaldusväärne lahendus ka renoveerimisprojektide ning isolatsioonilahendustega töötavate ehitusinseneride jaoks. Näiteks sobib EKOSPRAY® ideaalselt kasutamiseks vanade hoonete restaureerimisel, ehkki toote näol on tegu pigem kaasaegse isolatsioonitehnoloogia tipptaseme kui vana ehitusmaterjaliga.

EKOSPRAY ® – PARIM LAHENDUS KA VANEMATE HOONETE JAOKS

Kuivõrd EKOSPRAY® PUR vaht levib tihedalt, tasaselt ja vuugivabalt erikujulistel pindadel ega nõua seetõttu tarindite silumist, tihendamist, kinnitamist ega toestamist, vähenevad renoveerimistööde kulud ning tarindite projekteerimine muutub kiiremaks ja lihtsamaks. Hea näide on renoveerimist nõudvad betoonist korterelamud: kihttarindite ja vana villsoojustuse lammutamise järel saab EKOSPRAY® PUR vahu kohe ebaühtlasele sisepinnale pihustada, vajaduseta pinna tasandamise järele.

PUR vahtu saab hõlpsasti kaasata vanade tarindite koosseisu. Samas toimib PUR vaht isolatsioon aurutõkkena, pakkudes täiuslikku kaitset niiskuse ja hallituse eest.

Parim lahendus renoveerimistööde jaoks

EKOSPRAY® on ohutu,

tuntud PUR vaht, mis on üle 40 aasta taganud kvaliteetse isolatsiooni ka kõige nõudlikumatele kasutuskohtadele.

EKOSPRAY® PUR vaht sobib kasutamiseks kõikvõimalike renoveerimisprojektide raames.

Tänu kindlale nakkumisele ka ebakorrapäraste pindadega on PUR vaht asjatundjate jaoks eelistatud valikuks näiteks piiratud juurdepääsuga aluspõrandate isoleerimisel.

PUR VAHT ON VÕITNUD KUTSELISTE EHITAJATE JA EHITUSINSENERIDE POOLEHOIU MITMEL PÕHJUSEL.

 • Kõige tõhusam isolatsioonimaterjal turul: täielikult läbitungimatu, nakkub ebakorrapäraste pindadega ja pakub suurepäraseid isolatsiooniomadusi. Soojusülekande λ arvutuslik väärtus on 0,025 W/mK > 120 mm paksuse isolatsiooni korral.

 • Hea niiskuskindlusega.

 • PUR vaht ei mädane, hallita ega rikne.

 • Täielikult läbitungimatu: EKOSPRAY® PUR vahuga isoleeritud tarindi õhu infiltratsiooni väärtus on 0 l/h, samas kui teiste isolatsioonimaterjalide korral jääb see tavaliselt vahemikku 1-15 l/h.

 • Ei sisalda mobiililevi ja soojustusomadusi mõjutavat alumiiniumfooliumi.

 • Vastupidav ja kujukindel: peab tarindi koosseisus vastu üle 100 aasta nii isolatsioonivõime kui ka kujukindluse osas.

 • Suurepärased tugevusomadused: kerge isolatsiooni survetugevus on 100-200 kPa.

 • Kõrgeimast klassist kuumakindlus- ja tulekaitseomadused: EKOSPRAY® PUR vaht on isekustuv ja selle pind söestub, takistades tule levikut ning taassüttimist. Pidev kuumuskindlus on +90C. Tule levikut aeglustava värvi kasutamisel isoleeritud tarinditel saavutatakse tulekindlusklass C-s2,d0; pihustatava kiudtsemendipõhise tule levikut aeglustava kihiga katmisel kehtib tulekindlusklass B-s1,d0.

 • EKOSPRAY® PUR vaht on lõhnatu. Toode vastab heitkoguste klassifikatsiooni rangeimatele M1 nõuetele. Katsed sooritatakse 28 päeva vanuse tootega.

 • Füsioloogiliselt on polüuretaanisolatsioon kahjutu ja keemiliselt neutraalne.

 • Keskkonnasäästlik ja -sõbralik valik: EKOSPRAY® PUR vaht isolatsioon säästab energiat hoone kogu tööea jooksul. Tööea lõpus saab isolatsioonimaterjali energiajäätmena põletada või ringlusse võtta.

EKOSPRAY® PUR vaht

EKOSPRAY® PUR vahule on omistatud CE-märgis

PUR vahu kasutamisel pole tarvis valida kasutusotstarbele vastavat isolatsioonilahendust.

EKOSPRAY® PUR vaht sobib suurepäraselt järgnevateks soojustustöödeks:

 • laed ja katused;

 • välisseinad;
 • aluspõrandad;
 • pööningud ja keldrid.

PUR vahu ühekordne pealekandmine pihustamise teel annab tulemuseks tuuletõkke, aurutõkke ja PUR-isolatsiooni, mis kestab põlvest põlve järgnevate korral:

 • korterelamud;

 • eramud ja ühepereelamud;

 • tööstus- ja ühiskondlikud hooned.

EKOSPRAY® PUR VAHUD ON ASJATUNDJATE ESIMENE VALIK RENOVEERIMISEL JA FASSAADIDE REMONDITÖÖDEL

CE-märgisega EKOSPRAY® PUR vahud on asjatundjate esimene valik renoveerimisel ja fassaadide remonditöödel, sest tarindid ei vaja tasandamist ega pahteldamist. PUR vaht ei vaja kinniteid, sõrestikku ega tugikonstruktsioone.

Kinnise rakustruktuuriga EKOSPRAY® PUR vaht on 100% õhukindel isolatsioonimaterjal.

EKOSPRAY® PUR vaht tõstab hoonete väärtust ja pikendab nende eluiga

KORTERELAMUD

EKOSPRAY® PUR vahu abil saab isoleerida fassaadi renoveerimist vajavad vanad hooned, et need vastaksid tänapäevastele energiatõhususe standarditele. Lisaks sellele, et tarindite soojapidavus paraneb kordades, toimib isolatsioonikiht tuule- ja aurutõkkena. Niiskuskindluse osas muutub konstruktsioon ühtaegu turvaliseks ja kaasaegseks.

Pihustataval PUR-isolatsioonil on kõik polüuretaani pakutavad eelised. Võrreldes traditsioonilisemate soojustusmaterjalidega on sel palju kasulikke lisaomadusi.

Kohandatava paksusega isolatsioonikiht nakkub täiesti kindlalt ja vuugivabalt ebakorrapäraste ning erikujuliste seinakonstruktsioonidega. Nõnda saab fassaadide renoveerimist ja muid uuendustöid teostada:

 • tarindite tasandamiseta;
 • tarindite pahteldamiseta;
 • sõrestiku või kinnitusteta isolatsiooni jaoks.

LISAKS FASSAADIDELE SOBIB PIHUSTATAV POLÜURETAAN ALUSPÕRANDATE, KATUSEALUSTE JA SEINTE ISOLEERIMISEKS KORTERELAMUTES.

Seina välispiirde niinimetatud mitmekihiline ehk sandwich-konstruktsioon lammutatakse ja vana villsoojustus eemaldatakse. Sisepiirde tasandamine pole vajalik: EKOSPRAY® PUR vahu võib pihustada otse selle sisse. Samal ajal isolatsioonimaterjal:

 • tõkestab õhulekked
 • parandab siseõhu kvaliteeti
 • hoiab ära niiskuse kondenseerumise seinakonstruktsioonides
 • hoiab kokku küttekulusid

PUR vahu kasutamisel võib seinakonstruktsioonide paksus muutumatuks jääda. Praegu kehtiv seinakonstruktsioonide soojustusnõue 0,17 W/m2K on saavutatav 150 mm isolatsioonikihiga. Soovitav fassaadikate lisatakse välisvoodrina.

Korterelamute aluspõrandate ehitustööd kipuvad sageli isoleerimata jääma, mistõttu sellistest põrandatest saab ideaalne koht hallituse ja mädaniku tekkeks. Samuti on sageli niiskusärastus, äravool ja tuulutus viletsalt teostatud. Katusealuste isoleerimine traditsiooniliste soojustusmaterjalidega on katuse tugikonstruktsioonide ja ventilatsioonikanalite tõttu keerukas ning ruumi on sageli väga vähe.

EKOSPRAY® PUR vahud pakuvad ohutut lahendust probleemsete aluspõrandate ja katusealuste muretuks isoleerimiseks. Katusekonstruktsioone saab PUR vahuga töödelda ka väljastpoolt.

pur vahuga soojustamine, pur vaht, polüuretaanvaht

Vajadustele vastavad isolatsioonilahendused

TÖÖSTUS

PUR vaht võimaldab luua tööstusharude erinevatele vajadustele vastavaid isolatsioonilahendusi. Eriti kuumade ja eriti külmade tingimuste jaoks on välja töötatud spetsiaalsed kohapeal valatavad või pihustatavad EKOSPRAY® PUR vahud.

Näiteid PUR vahu kasutusvõimalustest tööstuses:

 • toidu- ja kalatöötlemistehaste külmutustorudel;
 • külmhoonete siseses ja välises lisaisolatsioonis;
 • vahtisolatsioonina torude või mahutite ja lehtmetallist voodri vahelistes tühimikes;
 • teras- või betoonmahutite välisisolatsioonis;

 • transpordimahutitel;
 • autodel, paatidel ja laevadel.

Lisaks isoleerimisele jäigastab ja toetab EKOSPRAY® PUR vahuga isoleeritavat konstruktsiooni. Samal ajal hoiab see ära niiskuse kondenseerumise nt. lehtmetallist voodri ja isolatsiooni vahel.

EKOSPRAY® PUR vaht on õhukindel ja vuugivaba.

EKOSPRAY® PUR vahud sobivad ühtviisi hästi nii tööstusrajatiste kui ka äri- ja ühiskondlike hoonete isolatsioonivajaduste rahuldamiseks.

EKOSPRAY® PUR vahud on turvaline ja tõhus valik

ERAMUD

EKOSPRAY® PUR vahud on turvaline ja tõhus valik nii vanade eramajade renoveerimiseks ning lisasoojustamiseks kui ka passiiv- ja madalenergiamajade soojustamiseks. Vanades eramajades (nt palkmajad) on PUR vahu abil lihtne moodustada vanade karkassikonstruktsioonide pinnale kompaktne isolatsioonikiht, mis toimib samas ka tarindite toena.

EKOSPRAY® PUR vahu kasutamine tõstab hoonete elutingimused ja energiatõhususe tänapäevaste nõuete tasemele. Tänu oma soojustusvõimele sobib PUR vaht suurepäraselt ka kaasaegsete passiiv- ja nullenergiamajade soojustamiseks. Sobib kasutamiseks kõigi karkassimaterjalide korral: betoon, tellis, puit ja teras.

Niiskuskindluse osas tagab EKOSPRAY® PUR vahuga isoleerimine aastaringse niiskuskaitse. Lisaks toimivad õhukesed isolatsioonikihid auru- ja õhutõkkena, mistõttu eraldi tõkete paigaldamine pole vajalik.

pur vahuga soojustamine, pur vaht, polüuretaanvaht