Telli meilt termopildistamine ning saa selle tulemustest lähtuvalt soojustusnõu

Konsulteerime eramaja omanikke soojustusprobleemide, külmalekete ja nii-öelda „ära vajunud soojustuse“ puhul lahenduste leidmisel ning maksumuse arvestamisel.

Mis on termograafiline ülevaatus?

Termopildistamine on protsess, millega tuvastame seinte soojapidavust ja kontrollime seintes oleva soojustuse kvaliteeti. Mõõtes termograafiga hoone siseseinte temperatuure keskmiselt 20°C juures, võrdleme sise- ja välisseinte temperatuuride erinevust. Termopildistamine annab parima tulemuse siis, kui seda teostada kütteperioodil ehk kui sise- ning välistemperatuuri erinevus on ligikaudu 15°C.

Milleks valida termopildistamine?

Termograafia põhieesmärk on tuvastada külmalekkeid ehk külmasildu seintes, aknaümbrustes, põrandates ning lagedes. Ülevaatuse tulemusel anname soovitusi, kuidas ja milliseid hooneosi jälgida, et ei tekiks hallitust. Samuti hindame erinevate soojustusmaterjalide paiknemist või „äravajumist“. Sealjuures pöörame olulist rõhku akende soojapidavuse kontrollimisele ja aknaümbruste seisukorrale tuule- ja soojapidavuse seisukohalt. Parendades oma hoone soojustuse kvaliteeti, hoiad kokku ka energiakuludelt.

Termograafia teenus ei ole aga mõeldud ainult neile, kes soovivad lasta kontrollida oma ehitise soojuspidavust. Termopildistamine on asi, millest on võimalik kasu saada ka siis, kui oled alles soetamas endale uut ehitist. Enne tehingut on mõistlik lasta teha ostetavale hoonele termograafiline ülevaatus. Uue ehitise puhul aitab termokaameraga mõõtmine leida ehitusvigu, mille hilisem korrastamine võib kujuneda suureks väljaminekuks.

Milline on termograafia hind?

Termopildistamise hind sõltub mitmest tegurist, mis kujundavad konkreetse projekti suurust. Meie poolt pakutava termograafia hind on olenevalt maja suurusest alates 150 €. Transpordikulu kokkuleppel.

Vastavalt sellele, milliseid tulemusi annab termopildistamine, pakume viise ja meetodeid soojustuses esinevate puuduste lahendamiseks ning arvutame edasiste tööde võimaliku maksumuse.

termograafia

Usaldusväärne soojustaja kogu Eestis!

Kvaliteetne PUR vahuga soojustamine igas Eestimaa nurgas.

Võta ühendust meie soojustus konsultandiga, lepime kokku konsultatsiooni aja ja koostame individuaalse pakkumise.

Seinte soojustamine

PUR vahuga seinte soojustamine on üks kiiremaid ja kuluefektiivsemaid soojustusvariante.

Hind alates 75 eur/m3

Vundamendi soojustamine

Vundamendi soojustamine vahuga on hea valik ka siis, kui vundamendi pind on ebatasane.

Hind alates 75 eur/m3

Fassaadi soojustamine

Fassaadi soojustamine kvaliteetse PUR-vahuga garanteerib märkimisväärse kokkuhoiu.

Hind alates 75 eur/m3

Katuse soojustamine

Soojustamine PUR vahuga sobib igasuguse kujuga ning erinevast ehitusmaterjalist katusele.

Hind alates 75 eur/m3

Põranda soojustamine

Halva või puuduva soojustusega põrand on üks suurimaid soojuskao allikaid.

Hind alates 75 eur/m3

Lagede soojustamine

Vahelagede PUR vahuga soojustamise täiendavateks hüvedeks on heliisolatsioon ning tuletõkestus.

Hind alates 75 eur/m3